Special Procedure

Ved problembiler med støj fra ventilløftere, olieforbrug eller andre smørebetingede problemer kan følgende procedure anvendes:


- Tilsæt olierensen til den gamle olie ved driftvarm motor.  


- Lad motoren køre i tomgang i 20 min.

 

- Sæt derefter en stangforbindelse på speederen og hold 1500 omdr. /min i ca 5 min.

 

- Øg derefter til 2500 omdr./min. i 5 min.

 

- Vend en tur i bilen på ca 5-10 km og tap derefter olien af.

Effekten af rensen og special proceduren kan øges yderligere, ved at tappe op til 1 liter olie af, og tilsætte tilsvarende olierens.

 


Ved rens af partikkelfilter er procedure som følgende:

- Start motoren op og lad den køre tomgang i ca 5 min (kontrolerdiff. tryk)
er filteret blokeret så motoren ikke kan køre i tomgang, kan forreste differenstryk slange eller temperatur sensor før partikkelfilter afmonteres inden opstart.

- Når filteret er opvarmet, afmonteres forreste differenstryk slange eller temperaturføler før partikkelfilter


- Sprøjt dåsen ind gennem hullet fra den afmonterede slange eller føler medens bilen går i tomgang.


- Stop motoren og lad den stå 10 min


- Start motoren op igen og (tjek diff tryk)


- lav en regenerering af partikkelfilteret med tester og (kontroller diff tryk)
hvis regenerering ikke kan gennemføres efter første behandling gentages behandlingen endnu en gang

 

Ved særligt tilsodede indsugnings ventiler er proceduren følgende:

- Start motoren op til drift temperatur

- Sluk motoren og afmonter straks indsugningsmanifold

- Afmonter dyser

- På den cylinder hvor ventiler er åbne stilles stemplet så tæt på top som muligt

- Tap evt motor olien af hvis ikke der ønskes at skifte olien

- Fyld indsugningsrens ned i kanalerne til ventilerne i topstykket

- Lad topstykke og ventiler stå i blød i  1-4 timer (så længe som muligt)

- Sæt en rørrenser/flaskerenser på en boremaskine og før den roterende børste ned i hvert indsugnings kanal

- Den sorte blanding af rens og sod suges op evt. med bremseudlufter

- De åbne ventiler skylles med varmt vand fra bremsevasker eller med kogende vand i en håndsprøjte

- Den sorte blanding af vand og sod suges op gennem dysehullet

- Drej motoren så næste ventiler i tændings rækkefølgen åbnes og gentag skylning