Spar54%

MA3350 Diesel Additiv mod Dieselpest

MA3350 Diesel Additiv mod Dieselpest

Dette additiv er specielt udviklet til at stabilisere brændstof, placeret i omgivelser med høj luftfugtighed som skal lagres/opbevares, og til tankanlæg med kun lille forbrug.

Beskrivelse

Dette additiv er specielt udviklet til at stabilisere brændstof, placeret i omgivelser med høj luftfugtighed som skal lagres/opbevares, og til tankanlæg med kun lille forbrug. Modvirker bakterie begroning/dieselpest i tank og tanksystem. Kan både bruges forebyggende og til bekæmpelse af allerede konstateret dieselpest.

Anbefalet dosering forebyggende: 1000 ppm 1:1000 liter diesel
Anbefalet dosering bekæmpelse: 5000 ppm 1:200 liter diesel
Ved ugunstige forhold, varmt vejr/høj luftfugtighed anbefales det at tilsætte 1:1000 ved hver tankning

VIGTIGT:
Ved tvivl eller allerede kontateret bakterie problemer se http://www.additivspecialisten.dk special procedure

EFFEKT:
✓ Modvirker ældningsprocesser i brændstoff et, neutraliserer dannelsen af syrer
✓ Korrosionsbeskyttende i hele brændstofsystemet.
✓ Forbedrer smøreevnen i dieselolien, mindsker slitage
✓ Modvirker kondensvand i tanken samt sod/koksdannelse i forbrændingskammer
✓ Modvirker belægninger i indsprøjtningssystemets dyse/pumpe